-Klauzula informacyjna-

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuję Cię, że:

Administrator Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Patryk Śmigielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŚMIGŁO PATRYK ŚMIGIELSKI, NIP: 5542972386(ul. Wrzosowa11, 86 – 065 Łochowo), prowadzący serwis internetowy www.sklep-smiglo.net

Kontakt z mną w celu uzyskania informacji o danych osobowych.

Możesz skontaktować się z mną za pomocą:

 1. Poczty elektronicznej: smiglo.sklep@gmail.com 

 2. Telefonu:+48 576 974 576

 3. Listu wysłanego pod adres: ŚMIGŁO PATRYK ŚMIGIELSKI, ul. Wrzosowa 11, 86 – 065 Łochowo.

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • przyjęcia oraz realizacji Twojego zamówienia złożonego mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu www.smiglo.shop - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • zapewnienia możliwości sprzedaży produktów drogą elektroniczną za pomocą serwisu www.smiglo.shop, w szczególności do zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem serwisu www.smiglo.shop - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z prowadzoną sprzedażą - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • zapewnienia obsługi usług płatniczych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • realizacji zwrotów, reklamacji oraz rozpatrywania skarg – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • do badania aktywności w Serwisie oraz w celach marketingowych – jedynie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Przetwarzam też Twoje dane osobowe na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, to jest:

 

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • windykacja należności, w tym prowadzenie postępowań sądowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

Mogę także przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – o ile mi jej udzielisz (jeśli będę chciał przetwarzać Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę zostaniesz poproszony o jej wyraźne udzielenie).

 

Dobrowolność podania danych osobowych.

Do wykonania umowy potrzebuję od Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię, nazwisko, adres (zamieszkania oraz dostawy), numer telefonu, a także adres e-mail – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;

 • imię, nazwisko, adres (siedziby przedsiębiorstwa oraz dostawy), numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy.

Udostępnianie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe udostępniam:

 • podmiotom zajmującym się świadczeniem usług transportowych i kurierskich;

 • podmiotom prowadzącym dokumentację księgową mojej firmy;

 • podmiotom prowadzącym obsługę prawną mojej firmy;

 • podmiotom prowadzącym usługi informatyczne, w tym zajmujące się prowadzeniem i konserwacją serwisu sklepu www.smiglo.shop ;

 • podmiotom zajmującym się świadczeniem usług hostingowych serwisu www.smiglo.shop ;

 • upoważnionym pracownikom Administratora;

 • podmiotom realizującym obsługę płatniczą transakcji;

Twoje prawa w zakresie przetwarzanych danych.

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, masz prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie oparte jest na takiej zgodzie,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 

Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowuję przez czas obowiązywania umowy lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (jeśli przetwarzam je na podstawie Twojej zgody), a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń;

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

Bądź na bieżąco z nowościami

© 2023 by COOL BABIES. Proudly created with Wix.com